Photos from drama “Love Heals” – 03/04/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Photos from drama “Love Heals” – 03/04/2023

From the youthful campus confession to the time when we walked side by side, I am so lucky that the person by my side has always been you. On the closing day, we’re presenting Ning Zhi Qian (Peng Guan Ying) and Ruan Liu Zheng (Wang Chu Ran)’s super sweet wedding photo. Hope that every day in the future will be as sweet as honey!

Seeing our friends being understanding and not giving up on Ning Zhi Qian (Peng Guan Ying) and Ruan Liu Zheng (Wang Chu Ran)’s love, we can feel warmth in the eyes. Thank you all for your love for drama “Love Heals”! Everyone should be like evertrue Qian Zheng couple, so keep growing, and bravely run towards happiness!

The sea breeze gently strokes, and the flowers are fragrant. Hearing your question “I heard you like me?”, this time I will speak out my love loudly.

 

• Source: Weibo @电视剧听说你喜欢我 (Drama “Love Heals”), 03/04/2023 – 1, 2, 3, 4

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” – 04/03/2023
Từ buổi tỏ tình ở sân trường cho đến lúc ta sánh bước bên nhau, anh thật may mắn khi người bên anh mãi mãi là em. Vào ngày kết thúc, xin tặng ảnh cưới siêu ngọt ngào của Ninh Chí Khiêm (Bành Quán Anh) và Nguyễn Lưu Tranh (Vương Sở Nhiên). Hy vọng rằng mỗi ngày trong tương lai sẽ đều ngọt ngào như mật.
Nhìn thấy các bạn đồng cảm và không buông bỏ đối với tình yêu của Ninh Chí Khiêm (Bành Quán Anh) và Nguyễn Lưu Tranh (Vương Sở Nhiên), trong mắt lại hiện lên sự ấm áp. Cảm ơn tình yêu của các bạn dành cho phim “Nghe Nói Em Thích Tôi”, mọi người hãy giống như cặp đôi Khiêm Tranh vạn bền vững, không ngừng trưởng thành và dũng cảm chạy về phía hạnh phúc!
Gió biển nhẹ vỗ về, hoa hương thơm ngát. Nghe anh hỏi “Nghe nói em thích tôi?”, lần này, em sẽ thật lớn tiếng nói ra tiếng yêu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *