Peng Guan Ying’s perspective on Ning Zhi Qian

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Peng Guan Ying’s perspective on Ning Zhi Qian – 03/04/2023

Follow Peng Guan Ying’s perspective review on Ning Zhi Qian, which is “Holding you” along the way to move forward.

Today Qian Qian is going to say goodbye to everyone. First of all, congratulations to Ning Zhi Qian on your successful advancement to version 4.0 for having exuberant emotions and reaping double harvest in career and love.

When I first came into contact with you, I was wondering how anyone can be so reserved and introvert, obviously having countless thoughts in your mind but are always calm on the outside. Later, as the understanding for you gradually deepened, I discovered that it’s not that you didn’t say anything, but you were afraid that the result will be disappointing after you say it. Although you are excellent in your career as a neurosurgeon, emotionally you are still an intern student who needs to learn. Qian Qian, you are lucky. You have Ruan Liu Zheng, Ning Xiang, Cheng Zhou Yu, and Xiao Er in your life as they make your emotions more complete. You and Liu Zheng met again after six years, going around and around and finally held her hand again. Whether it was six years ago or six years later, you still love her very much, even more than you imagined. However, it’s just that your way of expressing love is different, so you missed 6 years with each other. Now that you have learned to express love, you can boldly express your love, and occasionally show a little affection. You and Liu Zheng have a common rhythm and plan in life, and you both can become better selves in different areas.

Qian Qian, I am very glad to witness your growth path, and I wish you and Liu Zheng happiness forever. I will also take everything I have learned from you and your perception as I continue to move on.

Sources:
• Weibo @彭冠英, 03/04/2023 at 19:43 (CST)
• Weibo @彭冠英工作室 (Peng Guan Ying Studio), 03/04/2023

Vietnamese Translation:

❄  Nhận xét của Bành Quán Anh đối với Ninh Chí Khiêm – 04/03/2023
Theo dõi bài nhận xét quan điểm của Bành Quán Anh đối với Ninh Chí Khiêm, đó là “Nắm lấy tay em” trên con đường tiến về phía trước.
Khiêm Khiêm sẽ nói lời tạm biệt với mọi người hôm nay. Trước tiên, chúc mừng Ninh Chí Khiêm, người đã thành công thăng cấp lên phiên bản 4.0 với tình cảm phong phú và thu hoạch kép trong sự nghiệp và tình yêu.
Lúc đầu khi tiếp xúc với anh, tôi đã tự hỏi làm thế nào mà một người cư nhiên có thể trầm mặc ít lời như vậy, rõ ràng là có vô số suy nghĩ trong lòng, nhưng bên ngoài luôn điềm tĩnh. Sau này khi sự hiểu biết đối với anh dần dần sâu sắc, tôi mới phát hiện thực ra không phải là anh không nói gì, mà là anh sợ rằng kết quả sẽ khiến mình thất vọng sau khi nói ra. Mặc dù anh rất bản lĩnh trong sự nghiệp của mình (Khoa ngoại Thần kinh Nhất Đao), nhưng về mặt cảm tình, anh vẫn là một sinh viên thực tập cần học hỏi. Khiêm Khiêm, anh thật may mắn, anh có Nguyễn Lưu Tranh, Ninh Tưởng, Trình Châu Vũ, và Tiêu Nhị trong cuộc đời, họ khiến cho tình cảm của anh trở nên hoàn chỉnh, trọn vẹn hơn.
Anh và Lưu Tranh gặp gỡ lại nhau sau 6 năm, đi quanh co, và cuối cùng lại nắm lấy tay cô ấy một lần nữa. Dù là 6 năm trước hay 6 năm sau, anh đều rất yêu cô ấy, thậm chí còn hơn cả những gì anh tưởng tượng. Tuy nhiên, chỉ là do cách thể hiện tình yêu không giống nhau, nên đã bỏ lỡ 6 năm bên nhau. Hiện tại anh đã học hỏi được cách biểu đạt, anh có thể can đảm bày tỏ tình yêu của mình và thỉnh thoảng thể hiện một chút tình cảm. Anh và Lưu Tranh có cùng chung nhịp điệu và kế hoạch trong đời sống, và cả hai người đều đang trở thành phiên bản ưu tú hơn của chính mình ở những lĩnh vực khác nhau.
Khiêm Khiêm, tôi rất vui mừng khi được chứng kiến ​​con đường trưởng thành của anh, chúc anh và Lưu Tranh mãi mãi hạnh phúc. Tôi cũng sẽ mang tất cả những gì tôi đã học được từ anh và sự nhận thức của anh để tiếp tục tiến tới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *