Peng Guan Ying posts selfies on Weibo – 03/15/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt

 


⚜  Peng Guan Ying posts selfies on Weibo – 03/15/2023

[干杯][干杯] ​​​

Do you all recognize the person in these photos?
After returning to Beijing from Sanya, our idol has updated some selfies.
This trip was probably mixed with enjoying vacation and work. Hope to see a new set of gorgeous photos from Sanya soon!

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh đăng ảnh selfie trên Weibo – 15/03/2023
[干杯][干杯] ​​​
Các bạn có nhận ra người trong hình hay không?
Sau khi trở về Bắc Kinh từ Tam Á, thần tượng chúng mình đã đăng vài tấm hình tự chụp.
Chuyến đi này có lẽ kết hợp kỳ nghỉ và công việc. Hy vọng sẽ sớm được xem một bộ ảnh tuyệt đẹp chụp ở Tam Á!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *