Group photo with fans in Changsha – 03/21/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Group photo with fans in Changsha – 03/21/2023
Our idol took a group photo with fans while in Changsha for the recording of the show “Hello Saturday“.

Vietnamese Translation:

❄  Hình chụp cùng fan tại Trường Sa – 21/03/2023
Thần tượng chúng mình chụp hình cùng fan tại Trường Sa trong buổi ghi hình chương trình “Xin chào Thứ 7“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *