Looking forward to Peng Guan Ying’s dramas – 03/23/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Looking forward to Peng Guan Ying’s dramas – 03/23/2023
Kuyun Interaction page providing data for drama performance has shared the following information.
Currently, drama “Love Heals” starring Peng Guan Ying and Wang Chu Ran is on air during prime time, and the attention and peak value continue to rise! Following next, drama “Thin Ice” starring Peng Guan Ying and Chen Yu Qi will be scheduled soon. Friends, let’s look forward to it!

Vietnamese Translation:

❄  Trông chờ phim của Bành Quán Anh – 23/03/2023
Trang Khốc Vân (nền tảng thống kê dữ liệu phim ảnh uy tín tại Trung Quốc) chia sẻ tin tức sau đây.
Hiện tại phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” do Bành Quán Anh và Vương Sở Nhiên đóng vai chính đang được phát sóng vào giờ vàng, mức độ chú ý và lượt xem đỉnh điểm cao nhất vẫn tiếp tục tăng cao. Sắp tới phim “Băng Mỏng” do Bành Quán Anh và Trần Ngọc Kỳ đóng vai chính sẽ sớm có lịch chiếu. Các bạn hãy cùng đón chờ nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *