Poster and trailer for drama “Thin Ice” – 03/31/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt

 


  Poster and trailer for drama “Thin Ice” – 03/31/2023

The drama page posts the poster for drama “Thin Ice“.

Under the night, there are hidden mysteries. Passing and turning between the dangerous city walls, it is time for strategic planning and being determined to win.
Starring: Peng Guan Ying, Chen Yu Qi, Fu Da Long, Gao Han Yu, Chen Xiao Yun, Wang Jin Song, Wu Yue, Dong Jie
From April 5th, the drama is exclusively broadcast every day at 20:00 on both Hunan TV and Mango TV, and members can watch first.
Also, let’s watch this trailer version featuring Peng Guan Ying.
#Drama “Thin Ice” trailer version with Peng Guan Ying#
#”Thin Ice” secret, hidden trailer version#
Sudden changes like clouds and waves, there is someone piercing through clouds and dispersing the fog.
Behind this willfulness without restraint, there is self high ambition.
Hiding and concealing, staying dormant and waiting for the opportunity, the multi-faceted spy agent is about to be on air in surprise. Eagerly waiting for Peng Guan Ying, and the time has come.
Drama “Thin Ice” will be on screen soon on both Hunan TV and Mango TV.
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Poster và trailer phim “Băng Mỏng” – 31/03/2023

Trang phim đăng poster phim “Băng Mỏng“.

Dưới màn đêm ẩn giấu bao điều bí ẩn. Quanh co giữa thành phố nguy hiểm, đã đến lúc lên sách lược để quyết giành chiến thắng.
Diễn viên: Bành Quán Anh, Trần Ngọc Kỳ, Phú Đại Long, Cao Hãn Vũ, Vương Kính Tùng, Ngô Việt, Đổng Khiết
Từ ngày 5 tháng 4, vào lúc 20:00 hàng ngày, phim được phát sóng độc quyền trên đài Hồ Nam và nền tảng Mango TV, và các thành viên sẽ được xem trước.
Hãy xem thêm trailer phiên bản với Bành Quán Anh.
#Trailer phim “Băng Mỏng“, phiên bản với Bành Quán Anh#
#Trailer “Băng Mỏng” phiên bản ngầm ẩn, bí mật#
Giữa cơn sóng cuộn và mây đột biến chuyển, có người phá mây xua tan sương mù.
Đằng sau ý chí, nghị lực kiên cường không thể kiềm chế ấy cần phải tự có ý chí phong vân.
Ẩn hình, ẩn tích, nằm im chờ thời cơ, đặc công đa diện sắp sửa lên sóng bất ngờ.
Rất mong chờ Bành Quán Anh, thời đã đến rồi.
Phim “Băng Mỏng” sẽ sớm được chiếu trên cả hai đài TV Hồ Nam và đài Mango TV.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *