Peng Guan Ying posts trailer and poster for drama “Thin Ice”

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying posts trailer and poster for drama “Thin Ice” – 03/31/2023
Our idol shares the great news by posting the trailer for drama “Thin Ice” early this morning.
#TV drama “Thin Ice” is scheduled#
Calming down quickly and being capable of planning and making good decisions, Chen Qian is prepared and ready.
He also posts the character poster after that.
#Drama “Thin Ice” poster of floating lightly on the ice layer#
Hiding traces and concealing, waiting for the opportunity to operate,
On thin ice, through the dark night and breaking dawn.
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh đăng poster và trailer giới thiệu phim “Băng Mỏng” – 31/03/2023

Sáng sớm hôm nay, thần tượng chúng mình chia sẻ tin vui và đăng lên trailer giới thiệu phim “Băng Mỏng“.

#Phim “Băng Mỏng” định lịch chiếu#
Ung dung bình tĩnh trong nháy mắt và có thể mưu tính, quyết đoán sáng suốt, Trần Thiển đã chuẩn bị sẵn sàng.
Sau đó, anh đăng thêm poster nhân vật.
#Poster phim “Băng mỏng“, lướt nhẹ trên lớp băng#
Dấu tung tích và ẩn hình, chờ cơ hội để hành động,
Trên lớp băng mỏng, trong đêm tối xuyên qua trời sáng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *