Photos and Video for drama “Thin Ice” – 04/02/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photos and Video for drama “Thin Ice” – 04/02/2023
Thin Ice” drama page and Peng Guan Ying Studio posted photo stills for character Chen Qian.
Deceipt and treachery between you and me in the ups and downs of the sea of spies, every step on the thin ice is difficult.
Who are you in the end? There are still 3⃣️ days before Chen Qian (Peng Guan Ying) goes on air.
The drama page also posted another  video introducing the characters.
Who hides a knife in his sleeve, who achieves by deception (crosses the sea by deception), who hides murderous intent?
Disguised masks, deeply hidden secrets, quietly waiting for the truth to be revealed.
On the surface the great waves are calm, but in fact there are hidden murderous intentions.
Under the night, the flames of war have begun.
Sources:
•  Video: Weibo @电视剧薄冰 (Drama “Thin Ice”) and @金鹰独播剧场 – 04/02/2023

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh và video cho phim “Băng Mỏng” – 02/04/2023

Trang phim và phòng làm việc Bành Quán Anh đăng hình tĩnh của nhân vật Trần Thiển.

Lừa dối lẫn nhau trong thăng trầm điệp hải, từng bước trên băng mỏng đều gian nan.
Rốt cuộc anh là ai? Chỉ còn 3⃣️ ngày nữa trước khi Trần Thiển (Bành Quán Anh) ra mắt.

Trang phim cũng đăng thêm video giới thiệu các nhân vật trong phim.

Ai che giấu dao trong tay áo, ai giấu trời để đi qua biển lớn, ai che giấu sát ý?
Những chiếc mặt nạ ngụy trang, những bí mật ẩn giấu, yên tĩnh chờ đợi chân tướng được phơi bày.
Bề ngoài sóng yên biển lặng, nhưng thực chất lại ẩn chứa ý nghĩ sát khí.
Dưới màn đêm, ngọn lửa chiến tranh đã bắt đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *