Video and Theme Song for drama “Thin Ice” – 04/03/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Video and Theme Song for drama “Thin Ice” – 04/03/2023

Peng Guan Ying Studio posts the video and still photo for drama “Thin Ice“.

In the era of turbulent situations that are unpredictable like the constantly changing clouds and waves, don’t forget your original intention to fight for your faith. There are still 2 days before the launch of secret agent Chen Qian (Peng Guan Ying).

The drama page also released the theme song.
The MV for “Meeting Light and Shadow”, the theme song for drama “Thin Ice”, sung by Zheng Yun Long is released. Together let’s feel the fluctuation between light and shadow in the lyrics. Believe that the light will eventually come, may the sunlight become the wings that fly over the dangerous beach, shattering the shadow under the ice.
From April 5th at 20:00 every day, the drama is exclusively broadcast on Hunan TV and Mango TV, and members are can watch first.
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Video và bài hát chủ đề phim “Băng Mỏng” – 02/04/2023

Phòng làm việc Bành Quán Anh đăng video và hình tĩnh cho phim “Băng Mỏng“.

Trong thời kỳ thế cục hỗn loạn không thể nào đoán trước như sóng cuộn và mây biến chuyển đột ngột, đừng quên ý định ban đầu của bạn là chiến đấu vì niềm tin của mình. Chỉ còn 2 ngày nữa trước khi đặc công vương bài Trần Thiển (Bành Quán Anh) ra mắt.

 

Trang phim cũng phát hành bài hát chủ đề của phim.

MV “Gặp Gỡ Anh Sáng và Bóng Tối”, ca khúc mở đầu phim “Băng Mỏng” do Trịnh Vân Long thể hiện đã được phát hành. Hãy cùng cảm nhận sự biến hóa giữa ánh sáng và bóng tối trong lời bài hát. Hãy tin rằng ánh sáng cuối cùng sẽ đến, nguyện rằng ánh sáng mặt trời sẽ biến thành đôi cánh và bay qua bãi cạn hiểm nguy, đập tan bóng tối dưới lớp băng.
Từ ngày 5 tháng 4, vào lúc 20:00 hàng ngày, chương trình sẽ được phát sóng độc quyền trên đài TV Hồ Nam và Mango TV, và các thành viên sẽ được xem trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *