Photos and Video for drama “Thin Ice” – 04/04/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photos and Video for drama “Thin Ice” – 04/04/2023
Our idol updates with a video of Chen Qian from drama “Thin Ice“.
Between the light and the shadow, danger lurks on every side.
Who can find a way to survive when everything seems hopeless?
Peng Guan Ying Studio also posted photos of character Chen Qian.
When the torch of faith is lit, the darkness gradually dissipates, and the dawn will eventually come.
From April 5th at 20:00 every day, the drama is exclusively broadcast on Hunan TV and Mango TV, and members are can watch first.
He is a solitary eagle and the number one secret agent, who dedicated himself to his ideals.
In the turbulent times with rising wind and scudding clouds, there are spies everywhere, one after another.
How do we advance step by step with deceipt and treachery between you and me?
There is still 1⃣️ day left before agent Chen Qian (Peng Guan Ying) is on air.
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh và video cho phim “Băng Mỏng” – 04/04/2023
Thần tượng chúng mình đăng video nhân vật Trần Thiển trong phim “Băng Mỏng“.
Giữa ánh sáng và bóng tối, nguy cơ rình rập bốn bề.
Ai có thể tìm đường sống trong nơi không lối thoát?
Phòng làm việc Bành Quán Anh cũng đăng hình poster nhân vật Trần Thiển.
Khi ngọn đuốc của niềm tin được thắp lên, bóng tối sẽ dần tan biến, và bình minh cuối cùng sẽ đến.
Từ ngày 5 tháng 4, vào lúc 20:00 hàng ngày, chương trình sẽ được phát sóng độc quyền trên đài TV Hồ Nam và Mango TV, và các thành viên sẽ được xem trước.
Anh là một con đại bàng cô đơn và là đệ nhất đặc công, người đã cống hiến hết mình cho lý tưởng của mình.
Trong thời thế hỗn loạn gió mây chuyển biến, gián điệp đều trùng trùng khắp nơi!
Làm thế nào để dần tiến từng bước khi lừa dối lẫn nhau? Vẫn còn 1⃣️ ngày nữa trước khi đặc công Trần Thiển (Bành Quán Anh) ra mắt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *