Drama “Thin Ice” Schedule

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Drama “Thin Ice” Schedule – 04/05/2023

The drama page posts the drama schedule and another trailer.

#Drama “Thin Ice” premieres today#
Bonus! Bonus! The drama page brings you a freshly released calendar for watching drama. Is everyone ready to be on time with the almighty secret agents to take on the mission? There are more surprise details waiting for you to discover.
From April 5th at 20:00 every day, the drama is exclusively broadcast on Hunan TV and Mango TV, and members are can watch first.
Haze of doubts and suspicions cover densely, and dangers occur one after after. When the fog clears and the clouds scatter, the murderous intent is fully revealed.
Peng Guan Ying Studio also sends out the drama schedule.
Chen Qian’s task itinerary is sent out 📠. From April 5th, the drama is broadcast on both Hunan TV and Mango TV platform at 20:00 every day. VIP members will have 6 episodes on the first day, and 11 consecutive days of updates in the first week.
Let’s watch the energetic agent Chen Qian (Peng Guan Ying) staying dormant in the dark, finding a way to survie in a hopeless situation.
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Lịch chiếu phim “Băng Mỏng” – 05/04/2023
Trang phim đăng lịch chiếu và thêm một trailer giới thiệu phim.
#”Băng Mỏng” phát sóng hôm nay#
Trang phim mang đến cho các bạn lịch chiếu phim vừa mới phát hành. Mọi người đã sẵn sàng để có mặt đúng giờ với đội đặc vụ toàn năng để gánh vác nhiệm vụ chưa? Còn nhiều chi tiết bất ngờ đang chờ bạn khám phá.
Từ ngày 5 tháng 4, vào lúc 20:00 hàng ngày, chương trình sẽ được phát sóng độc quyền trên đài TV Hồ Nam và Mango TV, và các thành viên sẽ được xem trước.
Đám mây bao phủ dày đặc nghi ngờ, và nguy hiểm trùng trùng. Khi sương mù tan loãng và mây tan, sát ý mới lộ rõ.
Phòng làm việc Bành Quán Anh cũng đăng lên lịch chiếu phim.
Hành trình nhiệm vụ của Trần Thiển được gửi đến 📠. Từ ngày 5 tháng 4, phim được phát sóng trên đài TV Hồ Nam và nền tảng Mango TV vào lúc 20:00 hàng ngày. Thành viên VIP sẽ được xem 6 tập vào ngày đầu tiên, và phim sẽ được cập nhật trong 11 ngày liên tiếp trong tuần đầu tiên.
Hãy xem đặc vụ cao năng Trần Thiển ẩn mình trong bóng tối, tìm đường sống trong nơi không lối thoát?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *