Photos from drama “Thin Ice” – 04/16/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photos from drama “Thin Ice” – 04/16/2023
During the spy war in the dangerous city, the enemies are indistinguishable from ourselves.
Going against the flow, who will be fighting in the front?
How many girl fans have fallen for cool, handsome spy agent Chen Qian in the black leather coat?
🎥 Link to watch drama “Thin Ice” on YouTube: https://youtu.be/iP29EXO196Y

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Băng Mỏng” – 16/04/2023
Điệp chiến trong thành phố nguy hiểm, kẻ địch và ta khó phân.
Ngược dòng nước, ai sẽ tiên phong đấu tranh?
Các fan nữ đã đổ gục trước chàng đặc công Trần Thiển điển trai, cool ngầu trong chiếc áo da đen này chưa?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *