Peng Guan Ying and studio post new photos and videos – 04/17/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt

 


  Peng Guan Ying Studio posts photo from livestream event – 04/17/2023

Our idol posts a new set of photos.

Black knight
#Today is really wow#
He also posted a video on Douyin.
Featuring a cool #Star attraction plan#
His studio also posted the video shoot.
Boss Peng Guan Ying’s latest behind-the-scenes from work has been dropped.
Our studio staff are having stars in our eyes 🤩 because of his good looks. Click to watch 👀 the cool black knight
⬇️ P.S: As a bonus, it is boss interacting with a special guest.
The studio is sending Monday benefits. Boss Peng Guan Ying’s latest gook-looking photos are here. There’s a little difference today! 🆒
Did any fans notice the special wish written in the video?
“Have a good day! I do wish you can be happy!!”
Sources:
•  Weibo @彭冠英工作室 (Peng Guan Ying Studio), 04/17/2022 – 1, 2

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh và Phòng làm việc đăng hình và video – 17/04/2023

Thần tượng chúng mình đăng bộ hình mới.

Hắc kỵ sĩ
#Hôm nay rất là wow#
Anh cũng đăng video trên Douyin.
Chủ đề rất cool #Kế hoạch lực hấp dẫn của ngôi sao#
Phòng làm việc cũng đăng video buổi chụp ảnh.
Cảnh hậu trường về công việc mới nhất của boss Bành Quán Anh đã rơi xuống đây.
Nhân viên phòng làm việc bị vẻ điển trai khiến cho đôi mắt lấp lánh như vì sao 🤩.
Bấm bào để xem 👀 hắc kỵ sĩ thật cool.
⬇️ Tái bút: Gửi tặng boss đang tương tác với vị khách mời đặc biệt!
Phòng làm việc gửi phúc lợi vào thứ 2. Những hình ảnh điển trai mới nhất của boss Bành Quán Anh đã có ở đây. Hôm nay mang đến một chút khác biệt! 🆒
Có bạn nào chú ý đến lời chúc đặc biệt trong video?
“Have a good day! I do wish you can be happy!!”
(Chúc một ngày tốt đẹp! Tôi thật mong rằng bạn có thể vui vẻ!!)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *