Introducing Swiss-made Codex watches

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Introducing Swiss-made Codex watches – 05/29/2023
Together with Peng Guan Ying, let’s enjoy and get to know all about the fashionable style on the wrist ⌚️!
Blooming new vitality in summer✨
# CODEX Haodu#
# CODEX Identity Series 1139#
Transitioning through the characters and being a person with thousands of faces, he keeps walking non-stop.
Thanks to actor Peng Guan Ying for wearing #Codex Identity Series 1139# !
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Giới thiệu thương hiệu đồng hồ Codex của Thụy Sĩ – 28/05/2023
Cùng với Bành Quán Anh ngắm nghía thưởng thức và hiểu rõ phong cách thời trang trên cổ tay⌚️!
Sức sống mới bừng nở trong mùa hè✨
#Codex dòng Identity 1139#
Chuyển biến hóa thân thành nhiều nhân vật và là một người với muôn ngàn diện mạo, anh ấy vẫn bước đi không ngừng.
Cảm ơn nam diễn viên Bành Quán Anh đã đeo #Đồng hồ Codex dòng Identity 1139# !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *