Official announcement about drama “The White Castle” – 05/29/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Official announcement about drama “The White Castle” – 05/29/2023
Our idol announces news about the drama.
Ankang Hospital’s intern Wang Yang Ming is applying to The White Castle.
#The White Castle premieres on 05/31#​​​​
Peng Guan Ying studio also posts a trailer video for the drama.
It’s about using superb medical expertise to build the fortress of life, which is protected by the fully devoted hearts of doctors.
Drama series “The White Castle” premieres on 05/31 at 20:00 (CST) on Hunan TV and Mango TV. See you soon, Wang Yang Ming (Peng Guan Ying)!
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Tin chính thức phim “Lâu Đài Màu Trắng” – 29/05/2023
Thần tượng chúng mình thông báo tin về phim.
“Bệnh viện An Khang,
thực tập sinh Vương Dương Minh nộp đơn vào Lâu Đài Màu Trắng.
#Lâu Đài Màu Trắng định lịch ngày 31 tháng 05#​
Phòng làm việc cũng đăng thêm trailer giới thiệu phim.
Dùng y thuật tinh thâm để xây cất một thành lũy sinh mệnh, được bảo hộ bằng trái tim bác sĩ tràn đầy nhiệt huyết. Bộ phim Lâu Đài Màu Trắng lên sóng vào ngày 31 tháng 5 lúc 20:00 giờ trên đài Hồ Nam và Mango TV. Hẹn gặp Vương Dương Minh (Bành Quán Anh)!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *