Photos from drama “The White Castle” – 05/29/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photos from drama “The White Castle” – 05/29/2023
Listening to the concerns of all families, relieving the anxiety of all families, and sending hope to all families, the “residents” of The White Castle are always here along the journey from beginning to end.
Performing at the speed of life and death in front of the operating table and witnessing the persistence of the front-line doctors at daybreak, Peng Guan Ying, Tu Song Yan, Gao Xin, and Xiong Zi Qi join hands to advance.
From May 31st, every day at 20:00, drama “The White Castle” is broadcast exclusively on Hunan TV and Mango TV, and members can watch first.
Sources:
• Weibo @电视剧白色城堡 (Drama “The White Castle”), 05/29/2023: 1, 2

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Lâu Đài Màu Trắng” – 29/05/2023
Lắng nghe tâm sự của vạn gia, xoa dịu nỗi sầu khổ của mọi nhà, gửi gắm niềm hy vọng cho mọi gia đình, những “cư dân” nội trú của Lâu Đài Màu Trắng luôn luôn ở tại đây trên con đường từ đầu đến cuối.
Lên sàn diễn với vận tốc sinh tử trước bàn mổ, và chứng kiến ​​sự kiên trì của bác sĩ trên trận tuyến lúc rạng sáng, hãy đón xem Bành Quán Anh, Đồ Tùng Nham, Cao Hâm, và Hùng Tử Kỳ chung tay tiến lên.
Từ ngày 31 tháng 5 vào lúc 20:00 hàng ngày, phim “Lâu Đài Màu Trắng” sẽ phát sóng độc quyền trên đài TV Hồ Nam và Mango TV, và thành viên sẽ được xem trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *