Photo and trailer for drama “The White Castle” – 05/30/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photo and trailer for drama “The White Castle” – 05/30/2023
Filled with a benevolent heart, earnestly practicing without negligence, and fighting for every minute, every second, and never forgetting the original intention!
From May 31st, every day at 20:00, drama “The White Castle” is broadcast exclusively on Hunan TV and Mango TV, and members can watch first.
A new doctor enters the workplace for the first time, pursues his dream to go forward, and lights the lamp for lives. Drama “The White Castle” is broadcast on Hunan TV and Mango TV starting on May 31st. We’ll be meeting Wang Yang Ming (Peng Guan Ying).
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh và trailer giới thiệu phim “Lâu Đài Màu Trắng” – 30/05/2023
Chất chứa trong lòng tràn đầy lòng nhân từ, dốc sức thực hành không lơ đễnh, tranh thủ từng phút giây, và không bao giờ quên ý định ban đầu!
Từ ngày 31 tháng 5 vào lúc 20:00 hàng ngày, phim “Lâu Đài Màu Trắng” sẽ phát sóng độc quyền trên đài TV Hồ Nam và Mango TV, và thành viên sẽ được xem trước.
Một vị bác sĩ mới nhận việc lần đầu, theo đuổi ước mơ tiến về phía trước, và thắp sáng ngọn đèn vì sinh mệnh.
Bộ phim “Lâu Đài Màu Trắng” bắt đầu phát sóng vào ngày 31 tháng 5 trên đài TV Hồ Nam và Mango TV. Hẹn gặp Vương Dương Minh (Bành Quán Anh)!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *