Schedule for Drama “The White Castle”

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Schedule for Drama “The White Castle” – 05/31/2023
The airing schedule for the drama is here. Follow in the footsteps of Peng Guan Ying and the cast, let’s experience the healing warmth between doctors and patients together!
From May 31st, every day at 20:00, drama “The White Castle” is broadcast exclusively on Hunan TV and Mango TV, and members can watch first.
Congratulations to Dr. Wang Yang Ming (Peng Guan Ying) for successfully starting the job position! 🎉 The on-duty schedule is here.
Remember to watch it on time on Hunan Satellite TV and Mango TV at 20:00 every night!
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Lịch chiếu phim “Lâu Đài Màu Trắng” – 31/05/2023
Lịch chiếu phim đã có trong tay. Hãy theo chân Bành Quán Anh cùng dàn diễn viên, cùng nhau trải nghiệm hơi ấm chữa lành giữa bác sĩ và bệnh nhân.
Từ ngày 31 tháng 5 vào lúc 20:00 hàng ngày, phim “Lâu Đài Màu Trắng” sẽ phát sóng độc quyền trên đài TV Hồ Nam và Mango TV, và thành viên sẽ được xem trước.
Xin chúc mừng Bác sĩ Vương Dương Minh (Bành Quán Anh) đã nhận việc thuận lợi! 🎉
Lịch trực đã đến rồi đây.
Mọi người hãy nhớ xem đúng giờ vào mỗi tối lúc 20:00 giờ trên đài TV Hồ Nam và Mango TV.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *