Photos and video from drama “The White Castle” – 06/03/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photos and video from drama “The White Castle” – 06/03/2023

Our idol updates Weibo for drama “The White Castle“.

Where is the missing employee badge?
Can Wang still go to work?
Asking the staff members in the emergency department to help prove identity [作揖] ​​​
The drama page also posted a video.
Ankang Hospital Emergency Department Dr. Wang Yang Ming (Peng Guan Ying) is coming to show support for medical students. Click on the video to see the sincere blessings!
The drama is broadcast exclusively everyday at 20:00 on Hunan TV and Mango TV, and members can watch first.
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh và video phim “Lâu Đài Màu Trắng” – 03/06/2023

Thần tượng chúng mình cập nhật Weibo cho phim “Lâu Đài Màu Trắng“.

Thẻ nhân viên bị lạc mất ở đâu?
Tiểu Vương còn có thể đi làm sao?
Yêu cầu các thành viên trong khoa cấp cứu giúp đỡ chứng minh thân phận [作揖] ​​​
Trang phim cũng đăng lên video.
Bác sĩ Vương Dương Minh (Bành Quán Anh) của khoa cấp cứu Bệnh viện An Khang đến để cổ vũ các sinh viên y khoa. Hãy bấm vào video để xem lời chúc chân thành!
Phim được phát sóng độc quyền trên đài TV Hồ Nam và Mango TV mỗi ngày vào lúc 20:00 giờ, và các thành viên được xem trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *