Photos from drama “The White Castle” – 06/05/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photos from drama “The White Castle” – 06/05/2023
Being half teacher, half friend, half confidant, they treat patients with their benevolent hearts. Witness the miracle of life together with the “Four Heroes of Emergency Department”!
There are various moods of life hidden in the heart. Some people cry with joy, some lose their voice from crying bitterly, some have a worried frown, some take it lightly and are indifferent, some risk all with their efforts, and some persevere firmly without giving up from beginning to end.
• Source: Weibo @电视剧白色城堡 (Drama “The White Castle”), 06/05/2023: 1, 2

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Lâu Đài Màu Trắng” – 05/06/2023
Nửa thầy, nửa bạn, nửa tri kỉ, họ lấy tấm lòng nhân từ để chữa bệnh. Hãy cùng nhau chứng kiến ​​kỳ tích trong sinh mệnh với “Tứ kiệt Khoa cấp cứu”.
Có muôn vàn tâm trạng cuộc sống ẩn chứa trong lòng, có người mừng rỡ mà khóc, có người khóc lóc bi thảm đến mất cả giọng, có người cau mày lo lắng, có người xem nhẹ và vô tư, có người liều mình dốc toàn lực, có người từ đầu đến cuối vẫn kiên trì giữ vững.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *