Peng Guan Ying posts new set of photos – 06/09/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying Studio posts photos from drama “The White Castle” – 06/05/2023
Updating right away
OOTD
{Outfit of the Day}

He also posted a video on Douyin.

Look here!
#Star Attraction Plan#
His studio also posts the photoshoot video.
The sunlight is shimmering, and it freezes the motion at this moment of being in a comfortable mood.
The camera lens is focused on the handsome figure of boss Peng Guan Ying.
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh đăng bộ ảnh mới – 09/06/2023
Cập nhật ngay
OOTD
{Trang phục trong ngày}
Anh ấy cũng đăng video trên Douyin.
Nhìn vào đây này!
#Kế hoạch lực hấp dẫn của ngôi sao#
Phòng làm việc cũng đăng lên video buổi chụp ảnh.
Ánh mặt trời chiếu rọi, đóng băng khung hình trong khoảnh khắc tâm tình thoải mái.
Máy ảnh khóa nét vào dáng người đẹp trai của boss Bành Quán Anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *