Photos from drama “The White Castle” – 06/11/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photos from drama “The White Castle” – 06/11/2023
Peng Guan Ying Studio posts photos from drama “The White Castle” on 06/10/2023.
The studio shows off a set of photo stills, recording a little bit of Dr. Wang (Peng Guan Ying)’s daily life, which is shining like brilliant rays.
Our idol also updates Weibo on 06/11/2023
CPU is burnt out and needs a restart.
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh và video phim “Lâu Đài Màu Trắng” – 11/06/2023

Phòng làm việc đăng hình cho phim “Lâu Đài Màu Trắng” vào ngày 10/06/2023.

Phòng làm việc tung ra một loạt ảnh tĩnh, ghi lại một chút sinh hoạt của bác sĩ Vương (Bành Quán Anh) như ánh sáng rực rỡ tỏa lan.

 

Thần tượng chúng mình cập nhật Weibo vào ngày 11/06/2023.

CPU đã cháy và cần khởi động lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *