Photos from drama “The White Castle” – 06/13/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photos from drama “The White Castle” – 06/13/2023
Fighting for minutes and seconds to seize hope for patients, and using all efforts to bring good health to patients.
Under the shadowless lamp, he is her only light, and the eager footsteps show the pure love.
Concentrating on the heart, being dedicated in your actions, and finally passing through the long dark night to welcome the light of dawn.
#The White Castle# It begins from the the original intention, stems from passionate love, completes with persistence, and saves others from the miseries of fire and water.
• Source: Weibo @电视剧白色城堡 (Drama “The White Castle”), 06/11, 06/12 at 10:11 (CST), 06/12 at 11:00 (CST), and 06/13/2023

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh và video phim “Lâu Đài Màu Trắng” – 13/06/2023
Tranh thủ từng phút giây để giành lấy hy vọng cho người bệnh tật, và dốc hết toàn lực mình để mang lại sức khỏe cho bệnh nhân.
Dưới ngọn đèn không hắt bóng, anh là ánh sáng duy nhất của cô ấy, và những bước chân háo hức thể hiện tình yêu thuần khiết.
Chuyên chú vào con tim, bền chí với hành động, và cuối cùng vượt qua đêm dài tối tăm để đón tiếp ánh sáng bình minh.
#Lâu Đài Màu Trắng# khởi đầu từ ý định thuở ban đầu, bắt nguồn từ tình yêu cuồng nhiệt, hoàn thành với sự kiên trì và cứu người khỏi nước sôi lửa bỏng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *