Photos and video from drama “The White Castle” – 06/13/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photos and video from drama “The White Castle” – 06/13/2023
Peng Guan Ying Studio posts a video for the drama.
The hot action anime has arrived, and the best protagonist is Wang Yang Ming (Peng Guan Ying), who is always pure, always loving, always kindhearted, always enthusiastic.

 

Our idol also posts a video for the drama.

Carrying love and responsibility on his shoulders.

Sources:

• Photos: Weibo @彭冠英工作室 (Peng Guan Ying Studio), 06/13/2023
• Photo:  Weibo @电视剧白色城堡 (Drama “The White Castle”), 06/13/2023
• Video: Weibo @彭冠英工作室 (Peng Guan Ying Studio), 06/13/2023
• Video: Weibo @彭冠英, 06/13/2023 at 9:00 (CST)


Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh và video phim “Lâu Đài Màu Trắng” – 13/06/2023

Phòng làm việc đăng lên video cho phim.

Hoạt hình sôi động đã ra mắt, và nhân vật chính xuất sắc nhất là Vương Dương Minh (Bành Quán Anh), người mãi trong sáng, vĩnh viễn tràn đầy nhiệt ái, mãi lương thiện, và luôn luôn sôi nổi.

Thần tượng chúng mình cũng đăng video cho phim.
Gánh trên vai tình yêu và trách nhiệm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *