More Photos from drama “The White Castle” – 06/17/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photos from drama “The White Castle” – 06/17/2023
Our idol posted a fun video on Douyin.
#Clap Lift Down challenge# Is this a success?
Peng Guan Ying Studio posted photos from drama “The White Castle“.
Recently Dr. Wang (Peng Guan Ying) is quite emotional. Hope he cheers up soon!
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Lâu Đài Màu Trắng” – 17/06/2023
Thần tượng chúng mình đăng video trên Douyin.
#Thử thách trò vỗ tay# Này có tính là thành công hay không?
Phòng làm việc cũng đăng thêm hình ảnh phim “Lâu Đài Màu Trắng“.
Bác sĩ Vương (Bành Quán Anh) gần đây khá xúc động, hy vọng anh ấy sẽ sớm phấn khởi lên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *