Peng Guan Ying and Studio post videos for drama “The White Castle” – 06/19/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt

 


  Peng Guan Ying and Studio post videos for drama “The White Castle” – 06/19/2023
Our idol posted on Douyin.
#The White Castle# Sometimes being emotional, but still keep trying hard
His studio also posted a video.
Dr. Wang (Peng Guan Ying)’s multiple mood changes are all recorded by the studio.
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh và Phòng làm việc đăng video cho phim “Lâu Đài Màu Trắng” – 19/06/2023
Thần tượng chúng mình đăng trên Douyin.
#Lâu Đài Màu Trắng# Thỉnh thoảng đầy cảm xúc, nhưng vẫn cứ kiên trì nỗ lực
Ngàn vạn biến hóa tâm trạng của bác sĩ Vương (Bành Quán Anh) đều được phòng làm việc ghi lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *