Peng Guan Ying and Studio post for drama “The White Castle” – 06/22/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying and Studio post for drama “The White Castle” – 06/22/2023
Our idol updates on Weibo.
Thanks for accompanying on this journey!
Goodbye, Wang Yang Ming!
The White Castle is ending, the cast sends wishes for good health.
His studio also posted a video.
From being a novice to a senior, from panicking to being calm, from “being a doctor is my dream” to “I am a doctor”, Wang Yang Ming (Peng Guan Ying) has accomplished.
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh và Phòng làm việc đăng cho phim “Lâu Đài Màu Trắng” – 22/06/2023
Thần tượng chúng mình cập nhật Weibo.
Cảm ơn đã đồng hành suốt chặng đường!
Tạm biệt, Vương Dương Minh!
Kết thúc Lâu Đài Màu Trắng, toàn thể nhân viên gửi lời chúc an khang.
Phòng làm việc cũng đăng video cho phim.

Từ tân binh đến vị tiền bối, từ cơn hoảng loạn đến bình tĩnh ung dung, từ “làm bác sĩ là ước mơ của tôi” đến “Tôi là bác sĩ”, đó là những gì Vương Dương Minh (Bành Quán Anh) đã đạt được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *