Photos from drama “The White Castle” – 06/22/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photos from drama “The White Castle” – 06/22/2023
Inside the castle, they have ignited the passion and enthusiasm, experienced separation in life and death, experienced the warmth of the world, and witnessed each other’s growth. Even when mountains and rivers meet, you cannot avoid separation in the end. We wish good health for everyone always.
Each of us works hard on his own road (life path), and even if being thousands of miles away, the wind is the same (we’ll reach the same goal). Don’t lose the dream in your heart, anything can happen as expected. Let’s look forward to tonight’s finale together with us!
Going forward on the medical road, Dr. Wang (Peng Guan Ying) has gained a lot. Today is the finale. Thank you for accompanying all the way, and continue to move forward in the future!
Sources:

• Weibo 电视剧白色城堡 (Drama “The White Castle”), 06/22/2023: 1, 2
Weibo @彭冠英工作室 (Peng Guan Ying Studio), 06/22/2023


Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Lâu Đài Màu Trắng” – 22/06/2023
Bên trong tòa thành, họ đã đốt cháy với nhiệt huyết và niềm đam mê, trải qua sinh ly và tử biệt, cảm nhận được sự ấm áp của thế gian, và chứng kiến ​​​​sự trưởng thành của nhau. Sơn thủy tương phùng, rồi cuối cùng cũng phải chia tay. Nguyện chúc mọi người luôn an khang!
Cùng nỗ lực trên con đường, dù vạn lý cách xa nhưng đón cùng cơn gió (cùng chung ước mơ). Đừng đánh mất ước mơ trong tim, mọi việc đều có thể như trông mong. Hãy cùng nhau đón chờ kết cục đêm nay!
Tiến đến trên con đường y khoa, bác sĩ Vương (Bành Quán Anh) đã thu hoạch được rất nhiều điều. Hôm nay là kết thúc, cảm ơn các bạn đã đồng hành trong suốt chặng đường và hãy tiếp tục tiến về phía trước trong tương lai!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *