Set of photos for Trends Traveler – 06/27/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Set of photos for Trends Traveler – 06/27/2023
He is “Handsome Peng”, and he is also actor Peng Guan Ying.
This time, he turned into a “traveler” who enjoys life and starts the journey of #Life in Joy# in Qingdao.
Here is Peng Guan Ying’s #Life in Joy#.
Let us be at the same place, freely spreading and developing comfortably…
The waves are the poem written by the sea, and the traveler is the rhyme of the poem.
Amidst the mountains and the sea, create structured beautiful travel poems.
Let’s begin # Life in Joy# in Qingdao together with traveler Peng Guan Ying.
Let’s preserve beauty together and lead the ride with freedom.
• Sources: Weibo @TRENDS-Traveler, 06/27/2023: 1, 2

Vietnamese Translation:

❄  Bộ ảnh cho Trends Traveler – 27/06/2023
Anh ấy là “Bành đẹp trai”, và cũng là diễn viên Bành Quán Anh.
Lần này, anh hóa thân thành một “lữ khách” đầy nhiệt ái với cuộc sống và bắt đầu hành trình #Cuộc sống vui tươi# tại Thanh Đảo.
Đây là #Cuộc sống trong niềm vui# của Bành Quán Anh, hãy để chúng ta cùng nhau đến nơi đó, tự do phổ biến lan rộng và thoải mái phát triển…
Con sóng là bài thơ được viết bởi biển cả, lữ khách là vần thơ.
Giữa núi non và biển cả, kết cấu bài thơ tuyệt đẹp về du ngoạn.
Hãy cùng bắt đầu # Cuộc sống vui tươi# ở Thanh Đảo với du khách Bành Quán Anh.
Cùng nhau bảo vệ, giữ gìn nét đẹp, và dẫn đầu chuyến đi với niềm tự do.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *