Video from Trends Traveler – 07/05/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Video from Trends Traveler – 07/05/2023
“Red roof tiles and white walls” are the symbol of the old city of Qingdao.
Going deep into it, the comfortable life of Qingdao people also spreads out accordingly:
coffee shops in narrow alleys, vintage shops, Linhai Park in the city, lively beer bars in the evening…
On this trip, Peng Guan Ying held the “Experience Card” of residents in the old city,
strolling through it, listening, seeing, and experiencing the freedom and leisure of this coastal city.

Vietnamese Translation:

❄  Video cho Trends Traveler – 05/07/2023
“Gạch ngói đỏ và tường trắng” là biểu tượng của thành phố cổ Thanh Đảo.
Bước sâu vào trong, cuộc sống thoải mái của người dân Thanh Đảo cũng lan tỏa theo đó:
quán cà phê trong ngõ hẹp, cửa hàng phục cổ, Công viên Lâm Hải trong thành phố, quán bia náo nhiệt vào buổi tối…
Trong chuyến này, Bành Quán Anh đã cầm “thẻ trải nghiệm” của cư dân trong thành phố cổ, tản bộ qua nơi đó, nghe, ngắm nhìn, và nếm trải sự tự tại và nhàn nhã của thành phố ven biển này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *