Photos from Trends Traveler – 07/08/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying updates Weibo – Photos from Trends Traveler – 07/08/2023
In Qingdao, I can have more patience to experience the world by bicycling, listening to the wind, enjoying being alone by the sea…
Thanks to Fashion and Trends Traveler for going with me.
Hope that when being in a hurry, you can also give yourself a moment of #Life in joy#!

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh cập nhật Weibo – Hình ảnh cho Trends Traveler – 08/07/2023
Tại Thanh Đảo, tôi có thể có thêm sự nhẫn nại để trải nghiệm thế giới khi đạp xe đạp, lắng nghe tiếng gió và tận hưởng cảm giác một mình bên bờ biển…
Cảm ơn @时尚 (Thời thượng) và @TRENDS-Traveler đã đi cùng tôi!
Hy vọng trong lúc vội vàng, bạn cũng có thể cho mình một khoảnh khắc để hưởng #Cuộc sống trong niềm vui#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *