Preview video from Trends Traveler – 07/11/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Preview video from Trends Traveler – 07/11/2023
In Qingdao, the sea is of different forms.
The sea of Laoshan is connected with the fishing village on the mountainside;
the beach sand tells the gentleness of the sea, and the reef sketches the toughness of the sea.
When the sunshine is warm in the afterglow of the evening, meet Peng Guan Ying at the seaside…
Traveling around in #Life in joy# will be on the screen tomorrow.
Please look forward to Peng Guan Ying’s Qingdao travel journal!

Vietnamese Translation:

❄  Xem trước đoạn video cho Trends Traveler – 11/07/2023
Ở Thanh Đảo, biển cả có nhiều hình dạng khác nhau.
Biển Lão Sơn thông với làng chài bên sườn núi,
bãi cát kể sự ôn nhu của biển, và vách đá phác họa sự kiên cường của biển.
Khi ánh mặt trời ấm áp trong ánh chiều tà, cùng gặp gỡ Bành Quán Anh bên bờ biển…
Du ngoạn trong #Cuộc sống với niềm vui# sẽ được ra mắt vào ngày mai.
Hãy đón chờ nhật ký chuyến du lịch Thanh Đảo của Bành Quán Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *