Video from Trends Traveler – 07/12/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Video from Trends Traveler – 07/12/2023
The sea in early summer gives people calm and warm feelings.
From the afternoon, listening to the rippling sea waves as the time flows
under the red sunset, the heart also calms down.
In the 2nd episode of “Traveling”, Peng Guan Ying experienced surfing, fishing, and camping, and used the most relaxing way to be in touch with the sea and talk to nature.
#Life in joy# #Peng Guan Ying’s Qingdao travel journal#

Vietnamese Translation:

❄  Video cho Trends Traveler – 12/07/2023
Biển đầu mùa hè mang đến cho người cảm giác yên tĩnh, ấm áp.
Vào buổi chiều, bắt đầu lắng nghe tiếng sóng biển vỗ, trôi theo thời gian, và dưới hoàng hôn đỏ rực, tâm cũng theo đó yên tĩnh lại.
Trong tập thứ 2 của “chuyến du ngoạn”, Bành Quán Anh đã trải nghiệm lướt sóng, câu cá và cắm trại, và dùng cách tự tại thoải mái nhất để hòa mình với biển và trò chuyện với thiên nhiên.
#Cuộc sống trong niềm vui# #Nhật ký du ngoạn của Bành Quán Anh ở Thanh Đảo#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *