Episode 3 of Trends Traveler – 07/19/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Episode 3 of Trends Traveler – 07/19/2023
The romance of Qingdao also lies in residing on the waterfront.
Standing by the window with the clouds and fog and the waves at your feet,
the so-called “home” should be like this.
One residence sees one city,
Peng Guan Ying in episode 3 of “Life in joy”,
see you tomorrow!
Peng Guan Ying said: “Sometimes I just stay at one place for a few days and book a hotel, but I don’t know where to go, and the itinerary is undetermined.”
Traveling can be without a planned arrangement of the itinerary,
also not intentionally setting a particular place to go,
and just enjoy the freedom and satisfaction of going as one pleases.
Follow your own pace, strolling, traveling around, staying at cozy accommodations.
Is this the trip you want?
#Life in joy# #Peng Guan Ying’s Qingdao travel journal#
• Source: Weibo @TRENDS-Traveler, 07/18/2023 and 07/19/2023

 


Vietnamese Translation:

❄  Tập 3 cho Trends Traveler – 19/07/2023 – 19/07/2023
Sự lãng mạn của Thanh Đảo cũng phụ thuộc vào lưu trú bên bờ biển.
Đứng bên cửa sổ với đám mây và sương mù giăng khắp và sóng biển dưới chân,
cái gọi là “nhà” nên là như thế này.
Một nơi cư trú nhìn thấy một thành phố,
Bành Quán Anh trong tập 3 “Cuộc sống vui tươi”,
hẹn gặp vào ngày mai!
Bành Quán Anh nói rằng: “Đôi khi tôi chỉ ở một nơi nào vài ngày và đặt khách sạn, nhưng tôi không biết đi đâu, và hành trình bất định”.
Chuyến du lịch có thể không có sự sắp xếp cố ý cho hành trình,
cũng không cố ý quy định ra một nơi nào đó nhất định phải đến,
và chỉ tận hưởng sự tự do và thỏa mãn khi tùy hứng mà đi.
Theo nhịp điệu tiết tấu của riêng mình, đi dạo, đi du ngoạn, lưu trú ở chỗ ấm cúng,
Đây có phải là chuyến du lịch bạn muốn?
#Cuộc sống vui tươi# #Nhật ký du ngoạn của Bành Quán Anh ở Thanh Đảo#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *