Photos for drama “Teresa Teng” – 08/04/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying updates Weibo for drama “Teresa Teng” – 08/04/2023
Peng Guan Ying’s Weibo:
First love during youth time,
looking back on the time with you, Mr. Zhou Tai Sheng!
His studio also posted a picture.
It is the long river of memory, and he is Zhou Tai Sheng of the time.
Let’s follow the drama at 7:30 tomorrow night!
Peng Guan Ying will reminisce the past events together with you.
Update:  This drama has been withdrawn, and the new air date has not been announced.

Vietnamese Translation:

❄ Hình ảnh phim “Đặng Lệ Quân” – 04/08/2023
Bành Quán Anh cập nhật Weibo:
Mối tình đầu thời niên thiếu tươi đẹp…
nhìn lại thời gian với bạn, Chu Đài Sinh tiên sinh!
Phòng làm việc cũng đăng thêm hình.
Ký ức là một dòng sông dài, và anh ấy là Chu Đài Sinh của thời gian ấy.
Hãy theo dõi phim vào lúc 19:30 tối mai!
Bành Quán Anh cùng bạn hồi tưởng chuyện quá khứ.
Cập nhật mới:  Bộ phim đã không lên sóng như dự định, và hiện tại chưa có tin tức gì mới về ngày ra mắt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *