Peng Guan Ying and Studio update for Mid-Autumn Festival – 09/29/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying and Studio update for Mid-Autumn Festival – 09/29/2023
Sunset by the sea
#Accompanying you through the Mid-Autumn Festival#
His studio also posts later.
It’s Mid-Autumn Festival reunion day 🌕, we share this moment on the festive day. Boss Peng Guan Ying’s vacation mode is turned on. From afar, wishing everyone can have a wonderful holiday!
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh và phòg làm việc đăng Weibo cho Tết Trung thu – 29/09/2023
Hoàng hôn bên cạnh bờ biển
#Đồng hành cùng bạn qua Tết Trung thu
Phòng làm việc cũng đăng sau đó:
Ngày đoàn viên Tết Trung thu đến 🌕 , cùng chia sẻ thời khắc này ngày tết. Chế độ nghỉ phép của Boss Bành Quán Anh đã được bật lên. Từ xa xin chúc mọi người có một kỳ nghỉ tuyệt vời!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *