Ten-year Anniversary of Peng Guan Ying Global Fan Club – 10/11/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Ten-year Anniversary of Peng Guan Ying Global Fan Club – 10/11/2023
# 10-year anniversary of Peng Guan Ying Fan Club#
Unknowingly, it’s almost ten years already. Brother Peng Guan Ying’s “Unexpected Falling”, “Love Heals” (Have a Crush on You), “Thin Ice”, and “White Castle” one after the other have met with us. Besides being immersed in the sea of dramas, he also shared a lot about life by the “sea” side.🌊
Shicha Sea (Shichahai, three lakes in Beijing), Qingdao’s sea, Thailand’s sea…
Bicycling, fishing, camping, listening to the wind…
Following your heart, acting as you please, and having patience to perceive…
The place where you are free and comfortable is your “waters”.
Dandelions, let’s go to the “sea” with Peng Guan Ying!
Let’s post pictures, updates, and videos of our brother with the theme about the sea for the anniversary event on 10/15.
Update: Our idol will be online to chat with fans on the anniversary day for the fan club (10/15).

Vietnamese Translation:

❄  Kỷ niệm 10 năm chu niên của hậu viện hội – 11/10/2023
#Kỷ niệm 10 năm chu niên của nhóm hậu viện Bành Quán Anh#
Thấm thoát đã gần 10 năm vào năm nay. Các bộ phim “Không Hẹn Mà Đến, “Nghe Nói Em Thích Tôi”, “Băng Mỏng”, “Lâu Đài Màu Trắng” của anh trai Bành Quán Anh đã liên tục gặp mặt chúng ta. Ngoài việc đắm chìm trong biển phim, anh còn chia sẻ rất nhiều về sinh hoạt bên “biển”🌊
Thập Sát Hải (điểm du lịch tại Bắc Kinh), biển Thanh Đảo, biển Thái Lan…
Đạp xe, câu cá, cắm trại, nghe tiếng gió…
Rung động theo con tim, tùy ý mà làm, và kiên nhẫn cảm nhận,
nơi mà bạn được tự tại và thoải mái chính là “hải” phận của bạn.
Các Bồ công anh ơi, hãy cùng Bành Quán Anh đến bên bờ biển nhé!
Hãy đăng hình ảnh, bài viết, và video của anh trai chúng mình với chủ đề về biển cho dịp 10 năm chu niên vào ngày 15 tháng 10.
Tin tức mới: Thần tượng chúng mình sẽ trò chuyện trực tuyến cùng fan vào ngày kỷ niệm 10 năm của fan club (ngày 15 tháng 10).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *