Meet-and-greet for Drama “The Tale of Rose” – 06/05/2024

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Meet-and-greet for Drama “The Tale of Rose” – 06/05/2024
#”The Tale of Rose” official announcement for meet-and-greet#
Enjoy the free life full of fragrance!
On the evening of June 6th at 17:30, Liu Yi Fei, Tong Da Wei, Lin Geng Xin, Wan Qian, Lin Yi, Peng Guan Ying, the main creative team with screenwriter Li Xiao, and director Wang Jun will gather to share interesting stories about the shooting. Let’s come and chat together!

Vietnamese Translation:

❄ Buổi giao lưu phim “Câu Chuyện Hoa Hồng” – 05/06/2024
Thông báo chính thức buổi giao lưu phim “Câu Chuyện Hoa Hồng
Tận hưởng cuộc sống tùy ý mình trong hương thơm ngào ngạt!
Lúc 17:30 tối ngày 6 tháng 6, Lưu Diệc Phi, Đồng Đại Vĩ, Lâm Canh Tân, Vạn Thiến, Lâm Nhất, Bành Quán Anh, nhóm sáng tạo với biên kịch Lý Tiêu, và đạo diễn Uông Tuấn tụ tập để chia sẻ những câu chuyện thú vị về quá trình quay phim. Hãy cùng nhau đến trò chuyện!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *