Another photo from Drama “The Tale of Rose” – 06/08/2024

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Another photo from Drama “The Tale of Rose” – 06/08/2024
[Full load of roses] “The Tale of Rose” popularity value breaks 25k heat index in 146 minutes after it was aired, setting a record for the fastest Tencent Video urban drama to break 25k heat index/popularity value.
#”The Tale of Rose” premiere#
At just the right time, a chance encounter made the heart flutter, and our story began from then on.
The Tale of Rose” has achieved another success, and together with Huang Yi Mei (Liu Yi Fei) and Zhuang Guo Dong (Peng Guan Ying), we’ll keep the joy of this moment!
The Tale of Rose” is broadcast every night at 19:30 on CCTV-8 prime time, and Tencent Video broadcasts exclusively on the entire network.

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Câu Chuyện Hoa Hồng” – 08/06/2024
[Chứa đầy hoa hồng] – Sức nóng của phim “Câu Chuyện Hoa Hồng” đã vượt phá 25.000 điểm sau 146 phút bắt đầu phát sóng, lập kỷ lục của một bộ phim đô thị trên Tencent Video nhanh nhất đạt mức nhiệt độ 25,000.
#”Câu Chuyện Hoa Hồng” bắt đầu phát sóng#
Vào đúng thời điểm, cuộc gặp gỡ tình cờ khiến cho con tim rung động, và câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đấy.
Câu Chuyện Hoa Hồng” lại đạt được thành công rực rỡ, và cùng với Hoàng Diệc Mai (Lưu Diệc Phi) và Trang Quốc Đống (Bành Quán Anh), chúng ta sẽ lưu giữ niềm vui của khoảnh khắc này.
Câu Chuyện Hoa Hồng” được phát sóng hàng đêm lúc 19:30 trên kênh đài CCTV-8, và Tencent Video phát sóng độc quyền trên toàn mạng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *