Scenes from drama “The Tale of Rose” – 06/08/2024

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Scenes from Drama “The Tale of Rose” – 06/08/2024
[Precious Moments] Looking at the work notes in front of him, Zhuang Guo Dong couldn’t help but recall his first encounter with Huang Yi Mei. It turned out that Zhuang Guo Dong was already attracted to her at first sight. This encounter was truly a heart-fluttering moment for both of them.
Peng Guan Ying Studio also posts a video clip.
Zhuang Guo Dong (Peng Guan Ying)’s eyes said a lot of things.
As a precaution, I want to install an anti-addiction system for Zhuang Guo Dong.

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Câu Chuyện Hoa Hồng” – 08/06/2024
[Chứa đầy hoa hồng] – Sức nóng của phim “Câu Chuyện Hoa Hồng” đã vượt phá 25.000 điểm sau 146 phút bắt đầu phát sóng, lập kỷ lục của một bộ phim đô thị trên Tencent Video nhanh nhất đạt mức nhiệt độ 25,000.
#”Câu Chuyện Hoa Hồng” bắt đầu phát sóng#
Vào đúng thời điểm, cuộc gặp gỡ tình cờ khiến cho con tim rung động, và câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đấy.
Câu Chuyện Hoa Hồng” lại đạt được thành công rực rỡ, và cùng với Hoàng Diệc Mai (Lưu Diệc Phi) và Trang Quốc Đống (Bành Quán Anh), chúng ta sẽ lưu giữ niềm vui của khoảnh khắc này.
Câu Chuyện Hoa Hồng” được phát sóng hàng đêm lúc 19:30 trên kênh đài CCTV-8, và Tencent Video phát sóng độc quyền trên toàn mạng.
Phòng làm việc Bành Quán Anh cũng đăng lên đoạn video.
Cặp mắt của Trang Quốc Đống nói lên rất nhiều điều.
Để đề phòng, tôi muốn cài đặt hệ thống phòng ngừa đam mê đối với Trang Quốc Đống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *