Photos from Drama “The Tale of Rose” – 06/09/2024

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photos from Drama “The Tale of Rose” – 06/09/2024
Life is like the sea. When we meet, the flowers are in bloom.
For a once in a lifetime encounter, when we say goodbye, just enjoy it to the fullest.
Traveling through the crowds and meeting someone who lights you up, while loving with all your heart, you are also firmly becoming mature yourself.
• Source:  Weibo @电视剧玫瑰的故事 (Drama “The Tale of Rose”), 06/08/2024: 1, 2

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Câu Chuyện Hoa Hồng” – 09/06/2024
Cuộc đời mênh mông như biển, khi gặp gỡ nhau chính là lúc hoa nở.
Khi chỉ có một cơ hội trong cả cuộc đời, lúc nói lời tạm biệt, hãy tận hưởng cho tốt.
Xuyên qua biển người, gặp gỡ được người thắp sáng cuộc đời bạn, trong lúc yêu hết mình, bạn cũng đang chính mình trưởng thành vững chắc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *