Peng Guan Ying Studio | Weibo Update – 06/08/2024

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying Studio | Weibo Update – 06/08/2024
The welcome gift from Zhuang Guo Dong (Peng Guan Ying) is coming soon.
The Tale of Rose” is broadcast tonight. Let’s wait together and experience the taste of first love.
Zhuang Guo Dong (Peng Guan Ying) with “returning to the past” superpower is about to be launched.
Stay tuned to CCTV-8 & Tencent Video and witness it together tonight!
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Phòng làm việc Bành Quán Anh | Cập nhật Weibo – 06/08/2024
Món quà gặp gỡ từ Trang Quốc Đống (Bành Quán Anh) sẽ đến thật sớm.
Câu Chuyện Hoa Hồng” sẽ lên sóng tối nay, hãy cùng chờ đợi và trải nghiệm hương vị của mối tình đầu.
Trang Quốc Đống (Bành Quán Anh) với Siêu năng lực “trở về quá khứ” sắp được khởi động.
Hãy theo dõi trên CCTV-8 & Tencent Video và cùng chứng kiến tối nay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *