Peng Guan Ying | Weibo Updates – 06/08/2024

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying | Weibo Updates – 06/08/2024
Our idol also shared this picture:
The satisfaction and regrets along the way are the romance bestowed by time.
Tonight at 19:30, Zhuang Guo Dong will meet you in “The Tale of Rose“.
He also posted a video clip:
I’m also very glad to meet you.
#The Tale of Rose#
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh | Cập nhật Weibo – 08/06/2024
Thần tượng chúng mình cũng chia sẻ lại hình này:
Sự thỏa mãn và tiếc nuối trên đường đều là sự lãng mạn do thời gian ban tặng.
Tối nay vào 19:30, Trang Quốc Đống hẹn gặp bạn trong “Câu Chuyện Hoa Hồng“.

 

Anh ấy cũng đăng thêm đoạn video:

Tôi cũng rất vui được gặp em.
#Câu Chuyện Hoa Hồng#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *