Photos from Drama “The Tale of Rose” – 06/08/2024

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photos from Drama “The Tale of Rose” – 06/08/2024
The wind has an appointment, the flowers have a time, and the flowers bloom into scenery.
Wishing that everyone’s life has countless romance and warm sunshine.
Tonight at 19:30, CCTV-8 will broadcast two episodes of drama “The Tale of Rose” during the prime time. Tencent Video will broadcast exclusively on the entire network, and members will update 2 episodes every day at 19:30 in the first week. VIP members can the first 4 episodes first.
On the life journey, an encounter may not have an ending but must have its own meaning.
There are moments in people’s ordinary life which may seem ordinary yet are also joyous.
During an encounter which makes your heart flutter, romance flows between your eyes. Turning around and saying goodbye, it is to be a better self.
• Source:  Weibo @电视剧玫瑰的故事 (Drama “The Tale of Rose”), 06/08/2024: 1, 2, 3, 4

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Câu Chuyện Hoa Hồng” – 08/06/2024
Gió có hẹn, hoa có thời, và những bông hoa đang nở rộ thành phong cảnh. Cầu chúc cho mọi người đều có sự lãng mạn và ấm áp vô tận trong cuộc sống.
Tối nay lúc 19h30, đài CCTV-8 sẽ phát sóng liên tiếp 2 tập phim “Câu Chuyện Hoa Hồng”. Tencent Video sẽ phát sóng độc quyền trên toàn mạng, và trong tuần đầu tiên các thành viên sẽ được cập nhật 2 tập vào lúc 19h. :30 hàng ngày. Thành viên VIP sẽ được cập 4 tập trước tiên.
Trong hành trình cuộc đời, cuộc gặp gỡ có thể không nhất thiết phải có kết cuộc, nhưng nhất định phải có ý nghĩa riêng.
Có những khoảnh khắc bên cạnh khói lửa nhân gian, tưởng chừng như bình đạm nhưng cũng thật hoan hỉ.
Trong một cuộc gặp gỡ khiến con tim rung động, sự lãng mạn lưu chuyển trong ánh mắt. Khi quay lại và nói lời tạm biệt, đó là để trở thành một bản thân tốt đẹp hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *