Peng Guan Ying and Studio | Weibo Updates – 06/10/2024

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying and Studio | Weibo Updates – 06/10/2024
Our idol posted the behind-the-scenes video.
My basketball teammate
My fishing partner
My dear brother-in-law
My favorite brother-in-law
My brother Tong Da Wei
His studio posted another photo:
Follow the ideas of Zhuang Guo Dong (Peng Guan Ying) and take down the brother-in-law in a few steps. The clever content in this video is too high.
Later, he also shared a GIF file and wrote:
# Zhuang Guo Dong has a fiancée# ?
Brother Jelly (Guo Dong) himself doesn’t even know about this…
This is not true!
Actress Liu Yi Fei also commented.
Huang Yi Mei’s reply: He has a fiancée, and I am still together with him. Am I sick?
After that, our idol also replied.
Zhuang Guo Dong’s reply: One heart, one mind!
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh | Cập nhật Weibo – 08/06/2024
Thần tượng chúng mình đăng video cảnh hậu trường.
Đồng đội bóng rổ của tôi
Bạn câu cá của tôi
Anh rể thân yêu của tôi
Anh rể yêu thích nhất của tôi
Anh trai tôi, Đồng Đại Vỹ
Phòng làm việc cũng đăng thêm video:
Hãy làm theo ý tưởng của Trang Quốc Đống (Bành Quán Anh) và hạ gục anh rể chỉ trong vài bước. Nội dung lợi hại trong video này thật quá cao.
Sau đó anh cũng đăng thêm bài và viết:
#Trang Quốc Đống có hôn thê# ?
Anh Quốc Đống tự mình còn không biết chuyện này…
Điều này thực sự không tồn tại.
Nữ diễn viên Lưu Diệc Phi cũng bình luận.
Hoàng Diệc Mai trả lời: Anh ấy đã có vị hôn thê mà tôi vẫn ở bên cạnh anh ấy. Tôi bị bệnh à?
Thần tượng nhà mình trả lời lại.
Trang Quốc Đống trả lời: Cùng tâm, cùng ý!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *