Behind-the-Scenes of dance in drama “The Tale of Rose” – 06/10/2024

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Behind-the-Scenes of dance in drama “The Tale of Rose” – 06/10/2024
Huang Yi Mei (Liu Yi Fei) and Zhuang Guo Dong (Peng Guan Ying) were practicing for the dance in episode 8.
In the duet dance, they cooperated with mutual understanding. Movement for each music beat was in order and in place, and the difficult kicks were also easily completed. With the music arrangement and lighting, the atmosphere was immediately satisfactory.
A beautiful picture is also posted.
In this complicated world, even if there are setbacks, we will also welcome becoming mature time after time in the adventure of love.

Vietnamese Translation:

❄  Cảnh hậu trường điệu khiệu vũ trong phim “Câu Chuyện Hoa Hồng” – 11/06/2024
Hoàng Diệc Mai (Lưu Diệc Phi) và Trang Quốc Đống (Bành Quán Anh) tập luyện cho điệu nhảy trong tập 8.
Trong điệu nhảy khiêu vũ, họ phối hợp ăn ý với nhau. Mỗi di chuyển trong từng nhịp điệu đều năng động và vào đúng vị trí, và những cú đá thật khó đều có thể dễ dàng hoàn thành. Kết hợp với âm nhạc và ánh sáng, không khí lập tức tràn ngập sự mãn ý.
Một tấm hình tuyệt đẹp cũng được đăng lên.
Trong thế giới nhiều rối ren, dù có vấp ngã, chúng ta cũng sẽ đón tiếp sự trưởng thành lần này đến lần khác trong trong cuộc phiêu lưu của tình yêu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *