Peng Guan Ying and Studio | Weibo Updates – 06/11/2024

Bấm vào để xem tiếng Việt

 


  Peng Guan Ying and Studio | Weibo Updates – 06/11/2024
Keep fit for a healthy body!
Guo Dong is accompanying you.
#The Tale of Rose#
His studio also posted the video.
Zhuang Guo Dong (Peng Guan Ying) in basketball game behind-the-scenes.
Showing some of Zhuang Guo Dong (Peng Guan Ying)’s “skills”! The ball spinning is good.
The drama page also shared another behind-the-scenes of the drama.
The result is not important, being happy is the most important. Huang Zhen Hua and Zhuang Guo Dong’s friendly match on the filming set started. Zhuang Guo Dong took the lead to compete, and easily jumped and successfully touched the flagpole. Huang Zhen Hua, who was watching, was eager to try, and his “self-motion stretch” trick made Zhuang Guo Dong laugh. It’s still good that Huang Zhen Hua won the next “shooting” competition.
Sources:
• Video: Weibo @彭冠英工作室 (Peng Guan Ying Studio), 06/11/2024: 1, 2

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh và Phòng làm việc | Cập nhật Weibo – 11/06/2024
Cường thân kiện thể!
Quốc Đống đồng hành cùng bạn.
#Câu Chuyện Hoa Hồng#
Phòng làm việc cũng đăng lên video.
Trang Quốc Đống (Bành Quán Anh) trong cảnh hậu trường chơi bóng rổ.
Khoe thêm một chút “kỹ năng” của Trang Quốc Đống (Bành Quán Anh)! Xoay bóng rất hay!
Trang phim cũng chia sẻ thêm cảnh hậu trường.
Kết quả không quan trọng, vui vẻ mới là quan trọng nhất. Trận đấu giao hữu giữa Hoàng Chấn Hoa và Trang Quốc Đống trên trường quay bắt đầu. Trang Quốc Đống dẫn đầu và nhảy lên dễ dàng, chạm cột cờ thành công. Hoàng Chấn Hoa đứng xem háo hức muốn thử và đã thực hiện động tác “tự động co giãn”, khiến Trang Quốc Đống thích thú. Vẫn may là trong cuộc thi “ném lon” tiếp theo, Hoàng Chấn Hoa đã thắng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *