Peng Guan Ying | Weibo Update | Drama “The Tale of Rose” Episode 12

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying | Weibo Update | Drama “The Tale of Rose” Episode 12
Guo Dong,
Gave you a chance
You are useless ah ah ah ah ah ah ah ah ah
The caption in the video is really hilarious as follows:
True record of Zhuang Guo Dong’s broken love
This video was released for drama “The Tale of Rose”.
Sleeping and can’t wake up
The person is gone, but soul is still in deep sleep.
The person is on the plane
and just starting to worry about finding the person
Are you anxious?
Feeling regretful!
Very, very regretful!
So disappointing!
You strive for first place.
You fight to be the first one to be eliminated.
So useless!
The person involved expressed deep regret.
Let us wish him success in his career.

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh | Cập nhật Weibo | Phim “Câu Chuyện Hoa Hồng” Tập 12
Quốc Đống,
cho anh cơ hội
Anh thật vô dụng
Dòng caption trong video thật là hài hước như sau:
Ghi chép lại mối tình tan vỡ của Trang Quốc Đống
MV này được ra mắt bởi vì phim “Câu Chuyện Hoa Hồng”.
Ngủ không thức nổi, nghe cũng không thức
Người đã đi rồi, mà hồn vẫn còn ngủ say
Người đã lên máy bay
mới bắt đầu lo lắng tìm người
Anh sốt ruột rồi
Hối hận rồi!
Rất, rất hối hận
Quá thất vọng
Anh tranh thủ hạng nhất
Anh phấn đầu để trở thành người đầu tiên bị đào thải
Thật là vô dụng
Người liên quan bày tỏ sự tiếc nuối vô cùng
Chúng ta hãy chúc anh ta sự nghiệp thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *