Photos from Drama “The Tale of Rose” Episode 12

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photos from Drama “The Tale of Rose” Episode 12
Life has no boundaries, and everything you meet is a unique scenery.
Peng Guan Ying Studio also posts a video.
Follow the Internet to find Zhuang Guo Dong (Peng Guan Ying).
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Câu Chuyện Hoa Hồng” tập 12

Cuộc sống không có giới hạn, và mọi thứ bạn gặp phải đều là phong cảnh độc nhất vô nhị.

Phòng làm việc Bành Quán Anh cũng đăng lên video.
Theo dõi mạng lưới để tìm được Trang Quốc Đống (Bành Quán Anh).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *