Peng Guan Ying and Studio | Weibo Updates | Drama “The Tale of Rose” Episode 12

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying and Studio | Weibo Updates | Drama “The Tale of Rose” Episode 12
Those saying that Guo Dong looks like customer service agent.
Let me come out for you!
Hello!
This is “The Tale of Rose” Number 1 customer service,
wholeheartedly at your service.
How can I help you?
Phòng làm việc cũng đăng thêm hình.
I feel Zhuang Guo Dong (Peng Guan Ying) is broken from across the screen.
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh và Phòng làm việc | Cập nhật Weibo – Phim “Câu Chuyện Hoa Hồng” Tập 12
Những ai đó nói là Quốc Đống giống như dịch vụ khách hàng.
Hãy để tôi đến cho bạn!
Xin chào!
Đây là dịch vụ khách hàng số 1 của “Câu chuyện hoa hồng”,
hết lòng phục vụ bạn.
Tôi có thể giúp bạn thế nào?
Phòng làm việc cũng đăng thêm hình.
Ngăn cách qua màn hình, tôi cảm thấy như Trang Quốc Đống (Bành Quán Anh) bị vụn vỡ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *